Obchodní podmínky / podmínky použití

Služby poskytuje Zde doplňte Vaše údaje, dále jen www.FollowerBoost.cz

Vstupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni Obchodními podmínkami / podmínkami použití této webové stránky, všemi platnými zákony a předpisy, a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám zakázáno používat tuto stránku nebo k ní přistupovat. Materiály obsažené na této webové stránce jsou chráněny příslušným autorským zákonem a zákonem o ochranných známkách. Z našeho webu nesmíte používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro jakékoli veřejné použití (komerční nebo nekomerční); přenést obsah na jinou osobu nebo kopírovat materiály na jakýkoli jiný server. Pokoušet se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách www.FollowerBoost.cz; upravovat nebo kopírovat materiály;

Platby za služby

Platby na www.FollowerBoost.cz jsou zpracovávány pomocí zabezpečené a ověřené platební brány Stripe. Bezpečný způsob přijímání plateb je zpracováván pomocí 256bitového SSL šifrování. Zakoupením našich služeb výslovně souhlasíte s tím, že jasně rozumíte a souhlasíte s tím, co kupujete, a nebudete podávat podvodný spor prostřednictvím vaší kreditní nebo debetní karty. Při podvodném pokusu o podání námitky nebo zpětného zúčtování získáváme v případě potřeby právo resetovat všechny služby, ukončit váš účet a/nebo trvale zakázat vaši IP adresu a na náhradu škody. Druhé straně také předáme veškeré důkazy potřebné pro vyřešení sporu. 

Omezení

www.FollowerBoost.cz ani jeho dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody včetně a bez omezení, škod za ztrátu dat, nebo za ztrátu zisku v důsledku přerušení podnikání, vyplývající z použití služeb na internetové stránce www.FollowerBoost.cz.

Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na webových stránkách www.FollowerBoost.cz jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Neposkytujeme žádné záruky, předpokládané ani vyjádřené, a tímto se zříkáme a odmítáme všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Dále nezaručujeme ani nečiníme žádná prohlášení týkajících se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých internetových stránkách nebo jinak souvisejících s takovými materiály nebo na jakýchkoli stránkách propojených s touto stránkou. Materiály objevující se na našich stránkách mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Nezaručujeme, že některý z materiálů na našich webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální.  Vyhrazujeme si právo bez upozornění provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách avšak nezavazujeme se materiály aktualizovat.

Úpravy podmínek použití webu

Vyhrazujeme si právo bez upozornění upravovat a měnit tyto Podmínky použití pro naše webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni v té době aktuální verzí těchto Podmínek používání.

Vrácení peněz

Zákazníci, kteří nejsou zcela spokojeni s našimi službami, mohou během prvních 14 dnů od nákupu požádat o vrácení celé částky. Vrácení peněz bude zpracováno prostřednictvím našich zástupců zákaznické podpory, které lze kontaktovat na adrese info@followersboost.cz. Všechny refundace budou zpracovány s náležitou péčí. Jakmile jsou naše produkty zahájeny, odeslány nebo doručeny, nemůžete je vrátit a získat náhradu. Pokud narazíte na nějaké problémy při přijímání jakéhokoli našeho produktu, obraťte se na naši zákaznickou podporu.  Veškeré dotazy a žádosti posílejte na adresu: info@followersboost.cz. Odesláním objednávky souhlasíte s okamžitým zahájením dodávky služeb a vzdáváte se tak práva na odstoupení ve lhůtě 14 dní. Pokud si přejete ponechat právo odstoupit ve lhůtě 14 dní, uveďte prosím tuto skutečnost do poznámky k objednávce. V takové případě bude zahájena dodávka služeb až po uplynutí lhůty 14 dní.

Rozhodné právo

Jakýkoli nárok týkající se webových stránek www.FollowerBoost.cz se bude řídit zákony České republiky bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi právních předpisů. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na používání webových stránek.

Ostatní ujednání

1. Www.FollowerBoost.cz není žádným způsobem spojen s Instagramem, Facebookem , Twittrem, Youtubem, TikTokem ani žádnými partnery třetích stran na Instagramu.

2. Garantujeme dodání objednané služby v dohodnutém rozsahu.

3. Nejsme zodpovědní za vaše činy a jejich důsledky. Nejsme vinni, pokud je váš účet na sociálních sítí z jakéhokoli důvodu zakázán.

4. Souhlasíte s tím, že při nákupu naší služby jasně rozumíte a souhlasíte s tím, co kupujete, a nebudete podávat podvodný spor prostřednictvím zpracovatele plateb.

5. Je výhradní odpovědností zákazníků zajistit, aby jejich účty byly během používání služby www.FollowerBoost.cz nastaveny jako „veřejné“. Jakýkoli výpadek služby v souvislosti s tím, že klient změní svůj profil na „soukromý“, nebude mít za následek žádné vrácení platby za toto časové období.

6. Je vaší výhradní odpovědností dodržovat pravidla jednotlivých sociálních sítí a veškeré právní předpisy, které se na vás vztahují www.FollowerBoost.cz používáte na vlastní nebezpečí.

7. K získání požadovaných služeb pro sociální sítě vyžadujeme vaše jméno a příjmení, odkaz na příspěvek, uživatelské jméno a email. Tímto nás opravňujete předat Vaše osobní údaje třetím stranám.

8. Vyhrazujeme si právo upravit, pozastavit nebo zrušit celou naši službu nebo její část nebo jakýkoli její obsah bez upozornění a bez vzniku jakékoli odpovědnosti.

9. Je vaší výhradní odpovědností zkontrolovat, zda se Podmínky změnily.

10. Nemůžeme zaručit nepřetržitou, nebo bezchybnou funkčnost služeb.

11. URL odkaz s kontentem, který chcete propagovat musí být veřejný – nesmí být soukromý.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10.12.2022